Phí bảo hiểm ngoài giờ

Phí bảo hiểm làm thêm giờ là khoản trả thêm cho một nhân viên cho số giờ làm việc vượt quá 40 giờ mỗi tuần. Số tiền bảo hiểm làm thêm giờ thường bằng 50% mức lương cơ bản. Ví dụ: nếu một người thường kiếm được 10 đô la mỗi giờ và làm việc 42 giờ trong một tuần, thì lương cơ bản của cô ấy sẽ là 420 đô la (được tính bằng 42 giờ nhân với 10 đô la / giờ) và phí bảo hiểm làm thêm giờ của cô ấy sẽ là 10 đô la (được tính bằng 2 giờ nhân với $ 5 / giờ).