Hệ thống trọng thương

Hệ thống trọng thương là một hệ thống quản lý nền kinh tế của một quốc gia thông qua việc điều tiết hoạt động ngoại thương của quốc gia đó. Mục tiêu của hệ thống này là thiết lập một cán cân thương mại dương vĩnh viễn. Mục tiêu này có thể đạt được bằng cách thực hiện các chiến thuật thương mại sau:

  • Mức thuế cao đối với hàng hóa trong nước . Bằng cách tăng giá hàng hóa đến từ các quốc gia khác, nhiều khả năng lượng mua hàng hóa từ các quốc gia khác sẽ giảm xuống.

  • Trợ cấp xuất khẩu . Chính phủ trả tiền trợ cấp cho các nhà xuất khẩu, giúp họ dễ dàng hạ giá và bán được nhiều hàng hơn vào các nước khác.

  • Chi phí nhân công nội bộ thấp . Chi phí lao động được giữ ở mức thấp, điều này có tác động kép là để lại ít tiền cho các cá nhân để mua hàng nhập khẩu đắt tiền và làm cho việc sản xuất hàng xuất khẩu ít tốn kém hơn.

  • Chủ nghĩa thực dân . Các quốc gia có được các vùng lãnh thổ ở nước ngoài và thiết lập chúng thành các thuộc địa bắt buộc phải buôn bán độc quyền với các nước mẹ của chúng. Thực tiễn này tạo ra một dòng tiền từ các thuộc địa đến nước mẹ.

Tất cả những chiến thuật này kết hợp với nhau để tạo ra một môi trường mà người dân của một quốc gia chủ yếu mua hàng từ bên trong biên giới của mình, đồng thời cạnh tranh ở nước ngoài càng nhiều càng tốt.

Chủ nghĩa trọng thương được coi là một hệ thống tư tưởng không hợp lệ vì những lý do sau:

  • Không phải ai cũng có thể có cán cân thương mại dương; hệ thống giả định rằng các đối tác thương mại sẽ có số dư thương mại âm lớn tương ứng trên cơ sở liên tục. Điều này dẫn đến sự mất cân bằng tài sản vĩnh viễn giữa các quốc gia.

  • Hệ thống này khuyến khích các quốc gia sản xuất tất cả hàng hóa của riêng mình, trong khi trên thực tế, một số quốc gia có chi phí chung thấp hơn và do đó nên phân phối hàng hóa của họ trên toàn thế giới.

  • Chi phí đồng tiền của một quốc gia sẽ tăng dần cùng với cán cân thương mại của quốc gia đó, cho đến khi nó trở nên quá đắt đối với các đối tác thương mại, những người sẽ không còn thấy hiệu quả về chi phí khi mua hàng hóa từ quốc gia đó.

  • Các khoản trợ cấp có xu hướng được trả cho những công ty hiện đang được chính phủ ưu ái, điều này mang lại xu hướng thiên vị. Hành động này cũng có xu hướng cản trở thương mại tự do.

Hệ thống thương mại đã bị loại bỏ khỏi sử dụng sau khi các thuộc địa tách khỏi các nước "mẹ" của chúng, cũng như sự ra đời của một số hiệp định thương mại tự do khu vực.