Kiểm toán gian lận

Kiểm toán gian lận là một cuộc kiểm tra chi tiết hồ sơ tài chính của một doanh nghiệp, với mục đích tìm ra các trường hợp gian lận. Thủ tục này chi tiết hơn so với kiểm toán thông thường, vì một số loại gian lận liên quan đến số tiền nhỏ và các tài sản khác đến mức chúng có thể giảm xuống dưới ngưỡng trọng yếu tiêu chuẩn. Nhiệm vụ của kiểm toán viên là thu thập bằng chứng liên quan đến gian lận, cũng có thể dẫn đến việc đóng vai trò là nhân chứng chuyên môn trong quá trình tố tụng tiếp theo.

Kiểm toán gian lận thực sự là một dịch vụ tư vấn, chứ không phải là một loại kiểm toán, vì kết quả không liên quan đến việc đưa ra ý kiến ​​về báo cáo tài chính của khách hàng.

Một cuộc kiểm toán gian lận bao gồm một tỷ lệ phỏng vấn cao hơn một cuộc kiểm toán thông thường, vì kiểm toán viên cũng đang tìm kiếm manh mối từ những nhân viên có thể đã ghi nhận hành vi có dấu hiệu gian lận.