Chi phí có thể tránh được

Chi phí có thể tránh được là chi phí có thể được loại bỏ bằng cách không tham gia hoặc không thực hiện một hoạt động nữa. Ví dụ, nếu bạn chọn đóng một dây chuyền sản xuất, thì chi phí của tòa nhà mà nó đang ở hiện là chi phí có thể tránh được, vì bạn có thể bán tòa nhà. Khái niệm chi phí có thể tránh được là rất quan trọng khi tham gia vào các hoạt động giảm chi phí.

Về lâu dài, mọi chi phí đều có thể tránh được. Ví dụ, hợp đồng thuê 30 năm là có thể tránh được nếu thời gian ra quyết định là hơn 30 năm. Trong ngắn hạn, các chi phí bắt buộc hợp pháp hoặc do chính phủ ủy quyền, chẳng hạn như tiền thuê hoặc nghĩa vụ làm sạch môi trường, không phải là chi phí có thể tránh được.

Nhìn chung, chi phí biến đổi được coi là chi phí có thể tránh được, trong khi chi phí cố định không được coi là chi phí có thể tránh được. Trong ngắn hạn, nhiều chi phí được coi là cố định và do đó khó tránh khỏi.

Từ góc độ quản lý rủi ro, việc xem xét định kỳ cơ cấu chi phí của một doanh nghiệp là hữu ích và cố gắng chuyển càng nhiều chi phí càng tốt từ loại không thể tránh khỏi sang loại có thể tránh được, điều này giúp ban lãnh đạo có nhiều cơ hội hơn để điều động nếu doanh nghiệp bị thiếu hụt doanh thu và phải cắt giảm chi phí của nó. Ví dụ, hợp đồng thuê có thể được gia hạn với thời hạn ngắn hơn, để ban giám đốc có quyền lựa chọn hủy bỏ chi phí liên quan trong một khoảng thời gian ngắn hơn so với trường hợp trước đây. Như đã lưu ý trong ví dụ, cách tiếp cận chiến lược chung để đối phó với các chi phí có thể tránh được là cam kết thời gian ngắn hơn cho bất kỳ khoản chi theo kế hoạch nào.

Điều khoản tương tự

Chi phí có thể tránh được còn được gọi là chi phí có thể thoát được.