Chi phí cận biên

Chi phí cận biên là chi phí của một đơn vị sản lượng bổ sung. Khái niệm này được sử dụng để xác định số lượng sản xuất tối ưu cho một công ty, nơi chi phí ít nhất để sản xuất các đơn vị bổ sung. Nó được tính bằng cách lấy sự thay đổi của chi phí sản xuất chia cho sự thay đổi của số lượng sản xuất. Nếu một công ty hoạt động trong "điểm ngọt" này, nó có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình. Khái niệm này cũng được sử dụng để xác định giá sản phẩm khi khách hàng yêu cầu mức giá thấp nhất có thể cho một số đơn đặt hàng nhất định.

Ví dụ, một dây chuyền sản xuất hiện đang tạo ra 10.000 vật dụng với chi phí 30.000 đô la, do đó chi phí trung bình cho mỗi đơn vị là 3 đô la. Tuy nhiên, nếu dây chuyền sản xuất tạo ra 10.001 đơn vị, tổng chi phí là 30.002 đô la, do đó chi phí cận biên của một đơn vị bổ sung chỉ là 2 đô la. Đây là một hiệu ứng phổ biến, vì hiếm khi có thêm bất kỳ chi phí chung nào liên quan đến một đơn vị sản lượng duy nhất, dẫn đến chi phí cận biên thấp hơn.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, chi phí bước có thể có hiệu lực, do đó chi phí cận biên thực sự cao hơn nhiều so với chi phí trung bình. Để sử dụng cùng một ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu công ty phải bắt đầu một dây chuyền sản xuất mới vào ca thứ hai để tạo ra đơn vị số 10,001? Nếu vậy, chi phí cận biên của đơn vị bổ sung này có thể cao hơn rất nhiều so với 2 đô la - nó có thể lên tới hàng nghìn đô la, bởi vì công ty phải bắt đầu thêm một dây chuyền sản xuất để tạo ra đơn vị đó.

Một tình huống phổ biến hơn nằm giữa hai phương án trước đó là khi một cơ sở sản xuất hoạt động gần hết công suất chỉ cần trả tiền làm thêm giờ cho nhân viên của mình để họ làm việc lâu hơn để sản xuất thêm một đơn vị. Nếu vậy, chi phí cận biên sẽ tăng để bao gồm chi phí làm thêm giờ, nhưng không đến mức gây ra bởi chi phí bước.

Chi phí cận biên của hàng hóa tùy chỉnh có xu hướng khá cao, trong khi đó là rất thấp đối với các sản phẩm tiêu chuẩn hóa cao được sản xuất hàng loạt. Lý do cho sự khác biệt là chi phí biến đổi liên quan đến một sản phẩm tùy chỉnh có xu hướng cao hơn so với một sản phẩm tiêu chuẩn hóa. Mức độ tiêu chuẩn hóa cao thường đạt được khi tự động hóa nhiều hơn, do đó chi phí biến đổi trên một đơn vị thấp và chi phí cố định của thiết bị chế tạo cao.

Vì chi phí cận biên chỉ được sử dụng cho việc ra quyết định của ban giám đốc nên không có mục kế toán nào cho nó.

Điều khoản tương tự

Chi phí cận biên giống như chi phí gia tăng.