Lập kế hoạch năng lực trong ngân sách

Nhu cầu lập kế hoạch năng lực

Một mối quan tâm chính trong ngân sách của nhiều công ty là họ không liên kết các số liệu doanh thu và chi phí trong ngân sách với khả năng hoạt động cơ bản của họ. Một ví dụ phổ biến là khi CEO lập ngân sách cho gấp đôi doanh số bán hàng trong năm tới, nhưng với cùng một số lượng nhân viên bán hàng, với giả định rằng họ sẽ hiệu quả gấp đôi. Ngay cả khi số lượng nhân viên bán hàng được dự trù tăng lên, sẽ mất thời gian để tăng cường khả năng bán hàng của họ và việc đào tạo họ có thể mất nhiều thời gian so với đội ngũ nhân viên bán hàng hiện có. Các vấn đề năng lực tương tự có thể phát sinh ở những nơi khác trong ngân sách. Ví dụ:

  • Nhà máy và thiết bị . Cơ sở sản xuất có thể đã gần đạt công suất thực tế tối đa, và không thể sản xuất số lượng hàng hóa theo ngân sách.

  • Nhân sự . Một số vị trí nhân viên cần được đào tạo chuyên sâu, không thể vội vàng. Hình dung lượng thời gian cần để đào tạo một nghệ nhân sản xuất một cây đàn piano đẳng cấp hòa nhạc. Thời gian đào tạo này phải được xây dựng vào ngân sách.

  • Phát triển sản phẩm . Một quy trình tiêu chuẩn phải được tuân theo để đảm bảo rằng các thiết kế sản phẩm mới được kiểm tra thích hợp về các vấn đề an toàn và tỷ lệ hỏng hóc. Quá trình thử nghiệm này không thể vội vàng, nếu không công ty có thể phải đối mặt với việc thu hồi sản phẩm tốn kém hoặc các vụ kiện của khách hàng.

  • Các vị trí trên cao . Khi một doanh nghiệp phát triển, nhiều vị trí khác nhau phải được lấp đầy, chẳng hạn như nhân viên kế toán bổ sung, nhân viên kế hoạch sản xuất, nhân viên mua hàng, v.v.

Lập kế hoạch năng lực trong ngân sách

Các hạn chế về năng lực có thể được xác định trong mô hình ngân sách bằng cách dựa vào lời khuyên của nhân viên vận hành liên quan đến các khu vực tắc nghẽn. Ngoài ra, hãy xem xét việc tạo một trang phân tích năng lực trong ngân sách để xác định các lĩnh vực sẽ cần thêm nguồn lực. Một ví dụ sau đây cho việc lập kế hoạch thay đổi nhân sự trong bộ phận bán hàng.