Chi phí tiềm ẩn

Chi phí tiềm ẩn là chi phí phát sinh trong thời kỳ tài sản được sử dụng cho một mục đích sử dụng cụ thể, thay vì chuyển hướng tài sản đó sang mục đích sử dụng khác. Số tiền này là chênh lệch gia tăng giữa hai tùy chọn. Ví dụ, một giáo viên quyết định quay lại trường học để lấy bằng thạc sĩ. Trong khoảng thời gian cô ấy đi học, cái giá phải trả của quyết định này là tiền lương mà lẽ ra cô ấy sẽ kiếm được nếu cô ấy tiếp tục làm giáo viên.