Chỉ báo trùng hợp

Một chỉ số trùng hợp phản ánh tình trạng hiện tại của nền kinh tế. Có nhiều chỉ số trùng hợp. Các chỉ số phổ biến hơn được sử dụng để biên soạn các chỉ số về tình trạng của nền kinh tế là:

  • Số lao động trong bảng lương phi nông nghiệp (đại diện cho việc làm)

  • Thu nhập cá nhân trừ các khoản thanh toán chuyển nhượng (thể hiện thu nhập)

  • Chỉ số sản xuất công nghiệp (đại diện cho sản xuất)

  • Sản xuất và kinh doanh bán hàng (đại diện cho doanh số bán hàng)

Việc sử dụng các chỉ số này kết hợp dưới dạng một chỉ số hữu ích hơn bất kỳ chỉ số nào riêng lẻ, vì các chỉ số riêng lẻ đôi khi có thể không chính xác. Những điểm không chính xác này có thể được kích hoạt bởi các vấn đề như kỳ quặc theo mùa hoặc điều kiện thời tiết bất thường, chẳng hạn như một cơn bão băng làm ngừng hoạt động kinh tế trên một phần lớn đất nước.

Vì các chỉ số trùng hợp chỉ xác nhận các điều kiện hiện tại, chúng có xu hướng bị bỏ qua. Tuy nhiên, chúng có thể hỗ trợ mạnh mẽ sự tồn tại của một xu hướng trong chu kỳ kinh doanh, dù là tăng hay giảm.