Định nghĩa tài sản cầm cố

Tài sản cầm cố là tài sản được dùng để thế chấp cho khoản vay. Một tài sản cầm cố làm giảm rủi ro cho người cho vay, vì nó có thể chiếm hữu và bán tài sản đó nếu người đi vay không trả được nợ. Vì sự hiện diện của tài sản cầm cố làm giảm rủi ro của người cho vay, người đi vay có thể thương lượng để giảm lãi suất phải trả.

Tùy từng trường hợp, người cho vay có thể yêu cầu người đi vay gửi tiền mặt hoặc chứng khoán (tài sản cầm cố) vào một tài khoản mà người cho vay kiểm soát. Bằng cách đó, không có vấn đề gì về việc người cho vay có thể tiếp cận tài sản trong trường hợp không trả được nợ, mặc dù người đi vay tiếp tục nhận được tất cả các khoản thanh toán cổ tức và lãi suất từ ​​các tổ chức phát hành chứng khoán trong thời gian này. Số lượng và loại tài sản được cầm cố chính xác được quyết định trong quá trình thương lượng giữa bên cho vay và bên vay.