Phát hành riêng lẻ

Phát hành riêng lẻ là việc bán một chứng khoán cho một số lượng nhỏ các nhà đầu tư. Các tổ chức phát hành quan tâm đến các đợt phát hành riêng lẻ bởi vì các giao dịch này tránh được quá trình mất thời gian để chứng khoán được đăng ký bán cho công chúng thông qua Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Ví dụ về các loại chứng khoán có thể được bán thông qua phát hành riêng lẻ là cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và kỳ phiếu.

Nhiều giao dịch trong số này được quy định bởi Quy định D miễn trừ các quy tắc báo cáo thông thường, giới hạn các vị trí này đối với các nhà đầu tư có giá trị ròng hoặc thu nhập cao, cũng như có kinh nghiệm hoặc kiến ​​thức về báo cáo tài chính. Theo ngụ ý, Quy định D loại bỏ việc bán cho các nhà đầu tư có thể không có đủ kiến ​​thức để hiểu mức độ rủi ro mà họ đang thực hiện.

Loại nhà đầu tư thường tham gia vào đợt phát hành riêng lẻ là một cá nhân giàu có hoặc một công ty bên mua được tài trợ tốt, chẳng hạn như quỹ hưu trí hoặc quỹ đầu cơ.

Nhà đầu tư có thể được khuyến khích tham gia vào đợt phát hành riêng lẻ. Ví dụ, điều này có thể liên quan đến một mức giá được chiết khấu so với giá thị trường hoặc có thể là việc bổ sung chứng quyền vào chứng khoán.

Phát hành riêng lẻ khác với chào bán ra công chúng, trong đó chứng khoán được chào bán cho công chúng thông qua một nhà bảo lãnh phát hành. Một đợt chào bán ra công chúng yêu cầu phải phát hành một bản cáo bạch chi tiết, đây không phải là trường hợp phát hành riêng lẻ.