Định nghĩa ngày đăng

Ngày đăng đề cập đến việc viết một ngày trong tương lai trên séc. Ví dụ: ai đó viết séc có ngày 31 tháng 3, mặc dù ngày hiện tại là ngày 15 tháng 3. Mục đích đằng sau sự sắp xếp hẹn hò này là buộc người nhận thanh toán phải đợi cho đến khi ngày gửi séc đến trước khi chuyển séc. Có hai lý do để làm như vậy, đó là:

  • Người thanh toán hiện không có đủ tiền mặt trong tài khoản séc của mình, vì vậy hãy đặt một ngày trong tương lai với kỳ vọng sẽ nạp thêm tiền vào tài khoản séc của mình, sau đó sẽ được sử dụng để chuyển tiền vào séc.

  • Người trả tiền không thể bị làm phiền với một loạt các khoản thanh toán bằng séc cho người nhận tiền, và thay vào đó, phát hành tất cả các tờ séc cùng một lúc, với mỗi bưu phiếu được ghi ngày liên tiếp sau đó. Ví dụ, một người thuê nhà có thể viết 12 séc cho chủ nhà của mình vào đầu năm thuê, với mỗi séc được ghi ngày để trang trải khoản thanh toán séc cho mỗi tháng kế tiếp trong năm. Chủ nhà sau đó được hướng dẫn để rút séc khi chúng đến hạn.