Cách tính thời gian hoàn vốn

Thời gian hoàn vốn là khoảng thời gian cần thiết để dòng tiền được tạo ra bởi một dự án để bù đắp dòng tiền ban đầu của nó. Có hai cách để tính thời gian hoàn vốn, đó là:

  • Phương pháp tính trung bình . Chia dòng tiền dự kiến ​​hàng năm vào chi tiêu ban đầu dự kiến ​​cho tài sản. Cách tiếp cận này hoạt động tốt nhất khi dòng tiền dự kiến ​​sẽ ổn định trong những năm tiếp theo.

  • Phương pháp trừ . Trừ từng dòng tiền hàng năm riêng lẻ ra khỏi dòng tiền ban đầu, cho đến khi đạt được thời gian hoàn vốn. Cách tiếp cận này hoạt động tốt nhất khi dòng tiền dự kiến ​​sẽ thay đổi trong những năm tiếp theo. Ví dụ, sự gia tăng lớn của dòng tiền trong vài năm trong tương lai có thể dẫn đến thời gian hoàn vốn không chính xác nếu sử dụng phương pháp tính trung bình.

Lưu ý rằng trong cả hai trường hợp, việc tính toán dựa trên dòng tiền, không phải hạch toán thu nhập ròng (có thể điều chỉnh không dùng tiền mặt).

Cũng có thể tạo một phiên bản chi tiết hơn của phương pháp trừ, sử dụng dòng tiền chiết khấu. Nó có kết quả thực tế nhất, nhưng đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn để hoàn thành.

Ví dụ về Thời gian hoàn vốn

Phương pháp tính trung bình: ABC International chi 100.000 đô la cho một máy mới, với tất cả số tiền được thanh toán khi máy được mua. Trong mỗi năm năm tới, chiếc máy này dự kiến ​​sẽ cần 10.000 đô la chi phí bảo trì hàng năm và sẽ tạo ra 50.000 đô la thanh toán từ khách hàng. Do đó, dòng tiền thuần dương hàng năm được kỳ vọng là $ 40.000. Khi khoản thanh toán tiền mặt ban đầu 100.000 đô la được chia cho 40.000 đô la tiền mặt hàng năm, kết quả là thời gian hoàn vốn là 2,5 năm.

Phương pháp trừ: Thực hiện cùng một kịch bản, ngoại trừ 200.000 đô la trong tổng số dòng tiền dương được dàn trải như sau:

Năm 1 = $ 0

Năm 2 = 20.000 đô la

Năm 3 = $ 30.000

Năm 4 = 50.000 đô la

Năm 5 = 100.000 đô la

Trong trường hợp này, chúng ta phải trừ đi dòng tiền dự kiến ​​từ 100.000 đô la chi tiêu ban đầu trong bốn năm đầu tiên trước khi hoàn thành khoảng thời gian hoàn vốn, bởi vì dòng tiền bị trì hoãn ở mức độ lớn như vậy. Do đó, phương pháp tính trung bình cho thấy thời gian hoàn vốn là 2,5 năm, trong khi phương pháp trừ cho thấy thời gian hoàn vốn là 4,0 năm.