Chi phí sửa chữa và bảo trì

Chi phí sửa chữa và bảo trì là chi phí phát sinh để đảm bảo rằng tài sản tiếp tục hoạt động. Điều này có thể liên quan đến việc nâng cấp hiệu suất lên mức ban đầu của chúng từ khi nội dung được mua ban đầu hoặc chỉ đơn thuần là duy trì cấp độ hiệu suất hiện tại của nội dung. Các khoản chi tiêu cần thiết để tăng mức hiệu suất có thể dẫn đến việc vốn hóa các chi phí bổ sung. Ví dụ, thay thế bộ lọc dầu trong xe tải được coi là chi phí bảo trì, trong khi thay thế mái của một tòa nhà kéo dài tuổi thọ của tòa nhà, và do đó chi phí của nó sẽ được vốn hóa.