Quyết định đầu tư vốn

Các quyết định đầu tư vốn liên quan đến các đánh giá của nhóm quản lý về cách thức ngân quỹ sẽ được sử dụng để mua tài sản vốn. Có một số yếu tố mà ban lãnh đạo phải xem xét khi đưa ra quyết định đầu tư vốn, chẳng hạn như:

  • Mức độ đầu tư phù hợp với chiến lược dài hạn của doanh nghiệp.

  • Liệu sự gia tăng doanh số dự kiến ​​đối với công suất đang được tăng lên có thực sự xảy ra hay không.

  • Việc tăng tài sản cố định dự kiến ​​có làm tăng điểm hòa vốn của doanh nghiệp hay không, đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo ra nhiều doanh thu hơn trước khi có thể thu được lợi nhuận.

  • Liệu khoản đầu tư có cải thiện năng lực hoạt động tắc nghẽn của doanh nghiệp hay không, từ đó tăng năng suất hoạt động của tổ chức.

  • Liệu dòng tiền từ khoản đầu tư có tạo ra lợi tức đầu tư dương hay không.

  • Liệu một khoản đầu tư để thay thế tài sản có thể được hoãn lại bằng cách tăng cường duy trì tài sản hiện có.

  • Khoản đầu tư có được yêu cầu bởi các yêu cầu pháp lý hay không, bất kể lợi tức đầu tư.

  • Liệu công ty có đủ nguồn vốn sẵn có để thanh toán cho các tài sản mà công ty muốn có được hay không.

  • Liệu chi phí vốn của đơn vị có đủ thấp để cho phép đầu tư mang lại lợi nhuận dương hay không.

Quyết định đầu tư vốn còn được gọi là lập ngân sách vốn.